Tây Ninh

Huyện Hòa Thành 

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Thanh Bình 69 Hùng Vương, KP1, Hoà Thành 02763 831 442
NT Trung Nhân Cửa 2 Chợ Long Hoa, Hòa Thành, Hoà Thành, Tây Ninh 0913 689 440
Tòng Sơn B13/2  Thành Thái, Thị Trấn Hoà Thành, huyện Hòa Thành, Tây Ninh 0933 035 729

Thành Phố Tây Ninh 

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Long Châu 589 Điện Biên Phủ, Ninh Phước, Ninh Thạnh 0906 845 444
Điểm bán
Đăng ký tư vấn