Bạc Liêu

TP Bạc Liêu

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Cẩm Thành 141 ,Trần Huỳnh,phường 7 ,Bạc Liêu ,Bạc Liêu 02913824744
NT Khai Minh 23 , Hà Huy Tập, phường 3  ,Bạc Liêu  ,Bạc Liêu 0942432992

Huyện Giá Rai

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
QT Minh Quyền Chợ  láng tròn , Giá Rai  ,Bạc Liêu 0949220922
Điểm bán
Đăng ký tư vấn