Bắc Ninh

Thành Phố Bắc Ninh

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
QT Số 48 (QT số 02) Đường 286, Vệ An 02223815717
QT 02 Bích Lịch 463 Nguyễn Trãi, Bồ Sơn 02223820791
QT Số 10 Hồng Việt 35 Trần Lựu , Thị Cầu 02223820467

Huyện Gia Bình

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
QT Minh Thu Gia Bình, Đông Bình 0915948127

Huyện Quế Võ

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
NT 35 Vương Thị Hồng Khu 1 phố Mới 0989894300

Huyện Thuận Thành

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
QT số 04 Nguyễn THị Hoa Phố khám, Thuận Thành 0984230667

Huyện Tiên Du

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
QT 01 Nguyễn Thị Thu Hương TT Lim , Tiên Du 0977.094.042
NT Số 1 ( NT Mai Hồng 154 TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh 02223838005

Huyện Từ Sơn

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
NT Thảo Kiên Trần Phú, Từ Sơn, Bắc Ninh 0973961699
NT Đồng Kỵ Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh 0912377819
NT Hồng Tĩnh Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh 0903253437

Huyện Yên Phong

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
NT Đào Tuất 251 Thị trấn chờ, yên phong, bắc ninh 02223860276
QT Thu Phương Đồng Tiến – Đồng Xuyên 0976820989

 

Điểm bán
Đăng ký tư vấn