Bình Thuận

TP Phan Thiết

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Nhơn Tâm 34 Hoàng Văn Thụ, TP Phan Thiết 0908100232
NT Thanh Bình 20 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Phan Thiết 02522241195
NT Trường Giang 34 Nguyễn Hội, TP Phan Thiết 0937677317
NT Minh Thông 84 Nguyễn Hội, TP Phan Thiết 0919528279
NT Hải Hòa 320 Huỳnh Thúc Kháng, TP Phan Thiết 0918224202
NT Rạng Danh 88 Trần Phú, TP Phan Thiết 02523818658
NT Minh Phượng 43 Cao Thắng, TP Phan Thiết 0902934743

Thị xã Lagi

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Đức Hạnh 372  Thống Nhất, TX Lagi 01238747232

Huyện Tuy Phong

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Tú Thảo Kios 09, Chợ Liên Hương, Tuy Phong 0387954456

Huyện Tánh Linh

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Nguyên Hùng Chợ Lạc Tánh, HuyệnTánh Linh 0917320324

 

Điểm bán
Đăng ký tư vấn