Cà Mau

TP Cà Mau

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Đức An Đường 36, Đề Thám, P.2, TP Cà Mau 0918661616
NT Vĩnh Thuận 10C, Trưng Nhị, P.2, TP Cà Mau 07803831228
NT Minh Tinh Đường 20 Trưng Nhị, P.2, TP Cà Mau 07803831287
NT Vĩnh Thuận 10C, Trưng Nhị, P.2, TP Cà Mau 07803831228
NT Hồng Đào Lý Thường Kiệt, P.7 , TP Cà Mau 07803834129

Huyện Trần Văn Thời

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Hậu Minh Đường 207 , Khom 7 , TT Sông Đốc, Trần văn Thời 02903890428

H.Cái Nước

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Đức Tế Đường Chợ Rau Dừa , Cái Nước 07803880505
Điểm bán
Đăng ký tư vấn