Hà Tĩnh

Huyện Thạch Hà 

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
Chi nhánh Dược Thạch Hà ( QT Lệ Thủy Khối 13 TT Cày 0912052077

Huyện Kỳ Anh 

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
QT Tiến Lĩnh TT Kỳ Anh 0912708708
NT Tiến Lĩnh QT Số 1 Phường Sông Trí, TX kỳ anh 01633498508

Huyện Đức Thọ 

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
Nhà Thuốc Đường Thưởng Đường Tùng Ánh –  TT Đức Thọ 0393546828

Thành Phố Hà Tĩnh 

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
QT Số 94 94 Hải Thượng Lãn Ông, Tp.Hà Tĩnh 0984263553
NT Vinh Nhị 86 HT Lãn Ông, TP Hà Tĩnh 01692221812
NT Quý (Nguyễn Thị Năm) 108 Hải thượng Lãn Ông 0393839911
QT Thảo Tuấn 120  Nguyễn Biểu 0989488640
QT Võ Anh Thắng 149 Nguyễn Công Trứ, TP. HT 0393858012

 

Điểm bán
Đăng ký tư vấn