Hải Dương

Thành Phố Hải Dương

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
NT Thái Lâm 8a Lý Thường Kiệt 02203847418
NT Tâm Anh 2 Lý thường Kiệt 0358866523
NT Vĩnh Thịnh 17 Lý thường Kiệt 0973631679
NT Phúc Anh 32 Lý Thường Kiệt 0915041846
NT Nga Oánh 17 Lý thường Kiệt 0966866968
NT Minh Tâm 38 Lý Thường Kiệt 02203853544

Huyện Gia Lộc

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
QT Số 2 TT Gia Lộc 0989632799
QT số 8 Trạm Bóng, Gia Lộc 01263300777

Huyện Ninh Giang

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
QT Đại Hằng chợ đọ,Ninh Giang 0975490687

Huyện Tứ Kỳ

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
NT Hương Giang TT Tứ kỳ 0982512820

Huyện Bình Giang

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
QT Thu Găng TT Kẻ Sặt 0987564506
QT Linh Thúy  25 Lạc Long Quân, xã Tráng Liệt. TT Kẻ Sặt 0336122368

Huyện Cẩm Giàng

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
NT Hiếu Hiền Phố Ghẽ, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương 0362077416

Huyện Chí Linh

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
QT Ánh Nguyệt TT Sao Đỏ, chí linh 02203882646

Huyện Thanh Miện

Tên Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
HT Vân Oanh 155 Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện

 

Điểm bán
Đăng ký tư vấn