Hưng Yên

Thành Phố Hưng Yên 

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Thanh Huyền Hải Thượng Lãn Ông – Phường Hiến Nam – Tp Hưng Yên 02213550469
NT Minh Thúy Số 97 Đường Hải Thượng Lãn Ông – Phường Hiến Nam 02213550754
QT Yến Nga Số 216 Điện Biên – TP Hưng Yên 02213500037
QT Số 8 Số 8 cổng chợ Phố Hiến, TP Hưng Yên 0946172688
QT Số 10 223 Điện Biên, TP Hưng Yên 0982916770

Huyện Khoái Châu 

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Mạnh Anh Thị trấn Khoái Châu 0984637208

Huyện Phù Cừ

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
QT Hùng Lan Số 6 Phố Cao, Thị trấn Trần Cao 02213854034

Huyện Mỹ Hào 

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Tư Nhân Chợ Thứa 0985103584
QT Số 2 – Nguyễn Thị Minh Hường Sớ 72A phố Bần 0974255171

Huyện Yên Mỹ 

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Thể Kiểm Số 272 thị trấn Yên Mỹ 02113964264 – 0936438346

Huyện Ân Thi 

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
QT Vân Sơn Hồ Tùng Mậu – Bắc Sơn – Ân Thi 02213837017
QT Lan Thắng Thị trấn Ân Thi 02213381016
Điểm bán
Đăng ký tư vấn