Ninh Bình

Huyện Kim Sơn

Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
HT Số 04 Quang Thiện, Huyện Kim Sơn , NB 0948668458

Huyện Yên Khánh

Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
QT Trọng Huyên Chợ Vệ,Khánh Phú,Yên Khánh 0983005399

Thành Phố Ninh Bình 

Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
NT Tân Dược 151B( NT Dung) 336 Phong Sơn( đường 10), Nam Bình, TP NB 02293883099/
CTY Mai Dung 23 Phường Vân Giang ,TP NB 02293897545

Huyện Tam Điệp

Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ Số Điện Thoại
CTY TNHH Phượng Hoàng Anh 4/3 Quang Trung, TX Tam Điệp 02293777868
QT Tân Dược Quý Hằng 504/11-Bắc Sơn ,TX Tam Điệp 0946279743

 

Điểm bán
Đăng ký tư vấn