Ninh Thuận

TP Phan Rang – Tháp Chàm

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
CTD Tế Sanh 237 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593822567
NT Tế sanh 763 Đường 21/8, Phan Rang Tháp Chàm 01286699789
NT Ngọc Thừa 456 Thống Nhất, Phan Rang Tháp Chàm 02593510986
NT Ánh Châu 759 Đường 21/8, Phan Rang Tháp Chàm 0941689568
Điểm bán
Đăng ký tư vấn