Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì 

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
 NT Kim Hoàn  821 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Thanh Miếu,  0374677088
 NT Dũng Phúc  Kiot 3 Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm  0989649848
 NT Ngọc Khiết  Chợ Trung Tâm Phường Tiên Cát  0968897666
 NT Gia Phú  181 Đường Hòa Phong, Phường Nông Trang  0989986048
 QT Nga Linh  Khu 2A chợ nông trang, phường nông trang  01635630716
 NT Diệu Hương  A34 Chợ Trung Tâm, Phường Tiên Cát  0982588938
 QT Số 17  kiot A14, Chợ Trung Tâm, Phường Tiên Cát  0988167288
 QT Nguyệt Châu  Kiot 9 Khu 1 Vân Phú, Phường Vân Phú  01666682682
 NT Tuấn Thanh  SN34 Tân Phú, Phường Tân Dân  02103813368
 QT Thành Hồng  809 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Thanh Miếu  0988344688
 NT Thanh Huy  Kiot số 4 Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm,  02103849905
 NT Lan Nghị  Ki ốt số 2 Chợ Gia Cẩm, Phường Gia Cẩm  0963136254
 NT Mai Lanh  Kiot 7 Chợ Mè, TX Phú Thọ  02103821371
 NT Phúc Đạt  814 Đại lộ Hùng Vương  0338625507

Huyện Phù Ninh

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
 QT khánh Linh ( QT số 47 )  Số 122 Khu Đường Nam, TT Phong Châu  0975662754

Huyện Yên Lập

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
 QT Số 04  xã Hưng long  0974709386

Huyện Cẩm Khuê 

Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
 QT Như Ngọc Số 2  thị trấn, Cẩm Khê  0986732686
Điểm bán
Đăng ký tư vấn