Quảng Trị

Huyện Vĩnh Linh 

Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
Đại lý thuốc Tây Dì Vương Chợ Do – Vĩnh Tân – Vĩnh Linh 0915056595
NT Hà Thu Chợ Hồ Xá – Vĩnh Linh 0967967901
QT số 15 Chợ Hồ Xá – Vĩnh Linh 0973207220
NT Minh Hải 49 Hùng Vương 0905079101

Thành Phố Đông Hà 

Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Bảo Châu Số 4 Lê Duẩn 0932566494
NT Lạc Hồng Quốc Lộ 9 0914970568
NT Kim Thanh Chợ DĐông Hà 0972234233
NT Ngân Hoa 27 Phan Bội Châu 0945308559
NT Thạch Sanh 237 Lê Duẩn 0915302222
NT Bình An 227 Lê Duẩn 0915330986
NT Đông Hải 227 Trần Hưng Đạo 0912861241
Điểm bán
Đăng ký tư vấn