Vĩnh Long

TP Vĩnh Long

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, P.1, TP Vĩnh Long 0933 996 716
NT Khải Hoàn 1 Số 79, Đường 1/5, P.1, TP Vĩnh Long 0919002828
NT Khải Hoàn 2 Số 5 Lưu Văn Liệt, P.2, TP Vĩnh Long 0983 079 089
NT Ngọc Lan Số 64/4C Trần Phú, P.4, TP Vĩnh Long, 02703 822 725
NT Lê Anh 21H Phạm Thái Bường, P.4, TP Vĩnh Long 02703823595
NT Mai Khanh 39 Đường 3/2, p1, TP Vĩnh Long 02703834949
PK BS Hồng 153 Tân Thuận An, Tân Ngãi, TP Vĩnh Long 0919613282

Huyện Tam Bình

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
QT Thanh Loan Chợ Song Phú,ấp Phú Ninh, xã Song Phú, Tam Bình 0907986667

H Mang Thít

Tên Nhà Thuốc  Địa Chỉ  Số Điện Thoại 
NT Huỳnh Bính 9 Quảng Trọng Hoàn, Mang Thít 0939102974
Điểm bán
Đăng ký tư vấn